Categories
ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka – jak wybrać dobrze?

Ubezpieczenie edukacyjne dla dzieci to temat, który nabiera na znaczeniu, zwłaszcza na początku roku szkolnego. Należy pamiętać, że ubezpieczenie ucznia nie ogranicza się jedynie do środowiska szkolnego lub okresu nauki!

Termin “ubezpieczenie szkolne” zyskał popularność głównie dlatego, że najczęściej decydujemy się na ubezpieczenie naszych dzieci (zarówno młodszych, jak i starszych, ponieważ ubezpieczenie może obejmować także studentów) w momencie, gdy rozpoczynają naukę w szkole. Pierwsze dni roku szkolnego to czas, w którym jako rodzice otrzymujemy liczne propozycje “super” ubezpieczeń od instytucji edukacyjnych. Ponadto pojawiają się różne scenariusze, które wzbudzają niepokój, na przykład: twoje dziecko ma zaplanowaną wycieczkę szkolną, ale wymagane jest ubezpieczenie. W efekcie wielu rodziców, nie zastanawiając się długo, wybiera pierwszą dostępną ofertę, nie poświęcając czasu na zrozumienie szczegółów związanych z ubezpieczeniem szkolnym. To błąd, który może mieć poważne konsekwencje. Ubezpieczenie dziecka powinno być starannie przemyślane i skuteczne w różnych sytuacjach!

Ten artykuł stanowi wszechstronny przewodnik dla rodziców i studentów do 26. roku życia. Ma za zadanie pomóc Ci w wyborze najlepszego indywidualnego ubezpieczenia edukacyjnego.

Definicja polisy szkolnej NNW


Zanim przystąpimy do selekcji najlepszego ubezpieczenia dla ucznia, warto zrozumieć, czym dokładnie jest skrót NNW. NNW to akronim odnoszący się do dość wszechstronnego pojęcia ubezpieczeniowego, które oznacza Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Niemniej jednak, nie należy mylnie sądzić, że tego rodzaju ubezpieczenie ogranicza się wyłącznie do wypadków. W początkowych okresach polisa NNW rzeczywiście zapewniała ochronę jedynie w przypadku nieszczęśliwych wypadków, ale obecnie dostępne produkty ubezpieczeniowe oferują znacznie szerszy zakres ochrony oraz bardziej rozbudowane warunki.

Warto zaznaczyć, że osoba objęta ubezpieczeniem NNW może być albo dzieckiem (w takiej sytuacji to rodzic jest ubezpieczającym i otrzymuje świadczenia w przypadku zdarzenia nieszczęśliwego), albo uczniem lub studentem w wieku od 18 do 26 lat. W przypadku ucznia lub studenta, to on sam jest ubezpieczonym i otrzymuje świadczenia od ubezpieczyciela.

Odpowiedź na pytanie, czym jest ubezpieczenie NNW szkolne, wykracza poza prostą definicję. Należy dokładnie poznać zakres ochrony ubezpieczeniowej, jaki można zapewnić swojemu dziecku.

Zakres ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Podstawowe świadczenie oferowane przez niemal każde ubezpieczenie NNW jest samoistnie zrozumiałe. Nazwa sama wskazuje, że ma ono na celu zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Na przykład, jeżeli ubezpieczysz swoje dziecko na kwotę 50 000 zł, a dozna ono uszczerbku w wysokości 4% (co zostaje ocenione przez lekarza orzecznika na podstawie dokumentacji medycznej oraz tabeli stałych świadczeń), jako rodzic otrzymasz 2000 zł.

Warto podkreślić, że wypadek może zdarzyć się w dowolnym miejscu i o każdej porze, 24/7 (choć istnieją wyłączenia odpowiedzialności, np. dotyczące obszaru geograficznego). Kluczowe jest, aby wydarzenie było NAGŁE i NIEPRZEWIDZIANE podczas trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej. Innymi słowy, jeśli twoje dziecko doznało kontuzji przed zakupem polisy, a stan pogorszył się po jej zawarciu, to nie będziecie mieli prawa do odszkodowania.

Jakie są maksymalne kwoty? W przypadku ubezpieczenia szkolnego oferowanego przez Wiener, wynoszą one aż 100 000 zł. Warto zaznaczyć, że ilość polis NNW, jakie możesz posiadać, jest praktycznie nieograniczona; istnieją jednak pewne limity w ramach jednego produktu lub jednej firmy ubezpieczeniowej.

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku


To świadczenie ma na celu sfinansowanie wszelkich wydatków związanych z konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku. Może to obejmować opłaty za prywatne wizyty u lekarza, diagnostykę, procedury chirurgiczne, rehabilitację, a nawet koszty związane z odbudową zębów (z ograniczeniem do 500 zł na jeden ząb), jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczenia szkolnego Wiener.

Koszty te są pokrywane do ustalonej sumy ubezpieczenia, którą wybierasz przy zawieraniu umowy. Warto pamiętać, że mogą istnieć pewne wyłączenia odpowiedzialności, na przykład, zwrot kosztów leczenia może być dostępny jedynie w obrębie Polski.

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby

Świadczenie szpitalne to gwarancja otrzymania wypłaty za każdy dzień hospitalizacji, niezależnie czy jest ona spowodowana wypadkiem czy chorobą. Zazwyczaj wypłata za pobyt w wyniku wypadku jest wyższa. Na przykład, w przypadku ubezpieczenia Wiener maksymalna kwota za każdy dzień pobytu z powodu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wynosi 100 zł, podczas gdy za dzień spędzony w szpitalu z powodu choroby można otrzymać 50 zł. Aby ubiegać się o wypłatę w wyniku Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, hospitalizacja musi trwać przynajmniej dwa dni kalendarzowe, natomiast w przypadku choroby wymagane jest minimum trzy dni kalendarzowe.

Poważne zachorowanie lub poważna operacja chirurgiczna


To świadczenie obejmuje dwie kluczowe sytuacje:

  1. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania świadczenia w przypadku wystąpienia jednej z poważnych chorób wymienionych w polisie. Wśród tych chorób znajdują się: nowotwory złośliwe, niewydolność nerek, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata wzroku, utrata słuchu, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.
  2. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania świadczenia w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji związanej zarówno z wypadkiem, jak i chorobą (na przykład, wycięcie migdałków).

Tego rodzaju świadczenia mogą stanowić istotne wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy wiąże się to z wysokimi kosztami.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (powyżej 13 roku życia)


Odpowiedzialność cywilna stanowi zabezpieczenie w sytuacji, gdy dziecko wyrządzi szkodę osobie trzeciej, zarówno na jej zdrowiu, jak i mieniu. Do osiągnięcia przez dziecko 13 roku życia, za takie szkody ponosi odpowiedzialność rodzic. Jednakże po przekroczeniu tego wieku warto rozważyć dodatkową ochronę.

Szczególną uwagę warto zwrócić na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w kontekście wykonywania przez dziecko praktyk szkolnych lub stażu zawodowego. Obowiązek posiadania OC studenta często wynika z wymagań firm przyjmujących praktykantów oraz od samych instytucji edukacyjnych. Szczególnie istotne jest to na poziomie studiów, gdzie praktyki lub staż zawodowy stanowią integralną część programu nauczania.

Assistance szkolny

Assistance szkolny to pakiet usług stworzony po to, aby zapewnić kompleksowe wsparcie ubezpieczonemu w trudnych sytuacjach. Obejmuje on różnorodne świadczenia, takie jak:

  1. Cyberbezpieczeństwo: Ten element assistance pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty IT w przypadku konieczności usunięcia złośliwego oprogramowania lub rozwiązania problemów związanych z cyberatakami.
  2. Assistance medyczny: W ramach tego świadczenia ubezpieczony ma dostęp do wsparcia specjalistów medycznych, możliwość transportu do placówki medycznej oraz pomoc w umówieniu wizyty lekarskiej w przypadku nagłego zdarzenia medycznego.
  3. Pomoc psychologiczno-prawna: Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w sytuacjach związanych ze zniesławieniem lub znieważeniem ubezpieczonego w mediach społecznościowych. To istotne, biorąc pod uwagę coraz częstsze zjawisko cyberbullyingu.

Czy mam obowiązek wykupić polisę?

Jest to pytanie, które pojawia się dość często, zwłaszcza w kontekście wymagań szkolnych, które nadal często sugerują, że wykupienie polisy szkolnej jest obowiązkowe i wiąże się z groźbą “kar,” takich jak wykluczenie dziecka z wycieczek szkolnych.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie szkolne nie jest faktycznie obligatoryjne ani dla rodziców, ani dla placówek edukacyjnych. W Polsce przepisy precyzują jedną konkretną sytuację, w której szkoła ma obowiązek ubezpieczenia uczestników. Przy organizacji wycieczki lub imprezy zagranicznej. W takiej sytuacji, zgodnie z paragrafem 7a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku, szkoła jest zobowiązana do ubezpieczenia uczestników od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Warto jednak zrozumieć, że szkoła często nakłania rodziców do wykupienia konkretnej polisy, aby przenieść odpowiedzialność finansową na rodzica. Niemniej jednak, nie zmienia to faktu, że rodzic ma prawo walczyć w sytuacji, gdy dziecko jest wykluczone z wycieczek z powodu braku ubezpieczenia.

Warto również zaznaczyć, że szkoła nie ma uprawnienia do wymuszania zakupu ubezpieczenia w konkretnym miejscu lub u określonego dostawcy. Jeśli szkoła grozi na przykład wykluczeniem z wycieczek w przypadku wykupienia tylko ich oferty ubezpieczeniowej, to taki przypadek można zgłosić odpowiednim instytucjom.

Mimo to, jako specjalista ubezpieczeniowy, zdecydowanie polecam, aby ubezpieczenie to było priorytetem każdego odpowiedzialnego rodzica. Wybierz kompleksową ochronę, która zapewni bezpieczeństwo Twojemu dziecku przez cały rok. Niech to będzie decyzja oparta na trosce o jego dobro i spokój ducha, niezależnie od wymagań szkoły.

Czy ubezpieczenie działa przy sporcie?

W ramach ubezpieczenia szkolnego Wiener, jeśli Twoje dziecko uczestniczy w różnego rodzaju aktywnościach sportowych, takich jak treningi, zawody, zgrupowania, obozy kondycyjne czy szkoleniowe, a także jest członkiem pozaszkolnych klubów, związków lub organizacji sportowych, to automatycznie objęte jest ochroną ubezpieczeniową.

Jednak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z pewnych wyłączeń odpowiedzialności w przypadku sportów o wysokim ryzyku. Istnieją pewne sporty oraz sztuki walki, które nie podlegają ubezpieczeniu Wiener. Wyjątkiem są konkretne dyscypliny, za które ubezpieczyciel Wiener ponosi odpowiedzialność. Obejmuje to m.in. judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum oraz rekonstrukcje walk i bitew historycznych.

Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz szczegółowych informacji, zachęcam do skorzystania z przygotowanego przez Wiener pliku. Znajdziesz tam odpowiedzi na wiele istotnych kwestii dotyczących ubezpieczenia szkolnego.

Jak kupić polisę?

W niezwykle prosty sposób możesz nabyć ubezpieczenie szkolne online, zarówno jako rodzic, jak i student – dla siebie.

Aby to zrobić, wystarczy:

  1. Przejść na dedykowaną stronę przygotowaną przez Wiener.
  2. Wybrać pożądane świadczenia – masz możliwość dostosowania sumy ubezpieczenia i wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów. Przy każdym z tych wariantów znajdziesz szczegółowy opis, co obejmuje dany pakiet. Zazwyczaj zalecamy skupienie się na wersji pełnej, aby zapewnić sobie najszerszą ochronę.
  3. Wpisz kod EDU25 żeby otrzymać zniżkę.
  4. Wybrać datę rozpoczęcia ubezpieczenia, wypełnić niezbędne dane osobowe i… gotowe! Teraz możesz cieszyć się kompleksową ochroną w przypadku wypadków i chorób.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące samego ubezpieczenia lub potrzebujesz dodatkowych informacji, nie wahaj się skontaktować ze mną.

By Aneta Puka

Od 1994 roku pracuję jako doradca finansowo – ubezpieczeniowy. Zdobyta wiedza , wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm na każdym etapie , to podstawowe „narzędzie” mojej pracy.

Zadzwoń