Twoja firma

Ubezpieczenia firmowe

ubezpieczenie od ognia częstochowa

Majątek firmy od ognia

Zabezpieczysz cały swój majątek, maszyny, budynki, sprzęty i inne środki trwałe od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku zniszczenia otrzymasz świadczenie na odkupienie utraconego majątku i utrzymasz ciągłość działania firmy.

ubezpieczenie od kradziezy częstochowa

Majątek firmy od kradzieży

To ubezpieczenie chroni Twój majątek stały i ruchomy przed kradzieżą, włamaniami, wandalizmem, uszkodzeniami. Możesz ubezpieczyć zarówno olbrzymie sprzęty jak i środki pieniężne w kasach.

oc pracodawcy częstochowa

OC pracodawcy

Ubezpieczenie, które chroni Cię jako pracodawcę przed roszczeniami zarówno ze strony pracowników jak i strony kontrahentów np. gdy Twoi pracownicy uszkodzą coś na miejscu wykonywania usługi.

oc przewoźnika częstochowa

OC przewoźnika

OC wymagane jeśli prowadzisz działalność przewozową.

gwarancje częstochowa

Gwarancje

Ubezpieczenia, które pozwalają firmom zabezpieczyć się przed roszczeniami np. źle wykonanego kontaktu. Poprawiają płynność firmy, budują lepsze zaufanie i zwiększają możliwości przetargowe.

ubezpieczenie grupowe częstochowa

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich pracowników, dzięki któremu otrzymujesz szereg świadczeń zdrowotnych. Pozwala to na zabezpieczenie Twoich pracowników w razie choroby lub wypadku.

flota samochodowa częstochowa

Flota samochodowa

W przypadku posiadania większej ilości pojazdów opłacalne jest zrobić jedno ubezpieczenie obejmujące wszystkie pojazdy i jedynie dokładać lub odejmować te, które zostałuy kupione i sprzedane.

oc zawodowe częstochowa

OC zawodowe

Niektóre zawody np. fizjoterapeuta muszą obowiązkowo mieć OC, które chroni ich przed ewentualnymi roszczeniami.

ubezpieczenie wspólnika częstochowa

Ubezpieczenie wspólnika

W przypadku spółek warto zabezpieczyć sukcesję firmy, jej działanie i wszelkie roszczenia odpowiednimi ubezpieczeniami między wspólnikami lub spadkobiercami firmy.

Zadzwoń